XML

Zaproszenie na sesję 25 maja 2023 r.

 
 
 Informuję, że w dniu w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja na temat planowanych inwestycji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego            na  terenie Gminy Tyczyn w 2023 r.
 5.  Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów          Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2022-       2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na             ławników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tyczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży   Pożarnej w Kielnarowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii     Europejskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na usługi pocztowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy         Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Kościuszki w Tyczynie.
 14. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza. 
 15. Sprawy różne, wolne wnioski.
 16. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 17. Zakończenie sesji.
                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
 Ryszard Fornal
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2023-05-16
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2023-05-16 15:20