Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Obwieszczenie zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego ,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie".
Burmistrz Tyczyna                                                                                                                       Tyczyn, dnia 21.07.2020 r.
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
 
RGO.6220.1.1.2020
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyna informuje, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr. 0001 Tyczyn”.
Strony postępowania w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.   
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko       (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  
 
 
            Burmistrz
Janusz Skotnicki
                                                                                             
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. Pełnomocnik PKN ORLEN S.A.
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  3. A/a.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2020-07-21
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-07-21 11:28
Dodano do archiwum
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 19:57:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.