XML

przekazuję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-068 Rzeszów zażalenie Pani Marii Borowiec na postanowienie Burmistrza Tyczyna z dnia 08.07.2021 r.

Tyczyn, dnia 20.07.2021 r.
RGO.6530.1.2021                                                                  
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Rzeszowie
ul. Miedziana 4A
35-068 Rzeszów
 
Na podstawie art. 17 § 1, art. 133 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) przekazuję w załączeniu wraz aktami sprawy złożone w terminie zażalenie Pani Marii Borowiec na postanowienie Burmistrza Tyczyna z dnia 08.07.2021 r. znak: RGO.6530.1.2021, opiniujące pozytywnie projekt rozstrzygnięcia w sprawie „Projektu robót geologicznych – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
Po zapoznaniu się z odwołaniem nie znalazłem uzasadnienia do zmiany swojego postanowienia i wnoszę o oddalenie zażalenia Pani Marii Borowiec oraz utrzymanie w mocy postanowienia Burmistrza Tyczyna z dnia 08.07.2021 r. znak: RGO.6530.1.2021.
W załączeniu przekazuję akta sprawy (kart 10). Ponadto informuję, że opracowanie pt: „Projekt robót geologicznych Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Tyczyn - Dylągówka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” zostało odesłane do organu, który prowadzi sprawę tj.: Starosty Rzeszowskiego.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów,
2. A/a.
Do wiadomości:
  1. Strony postępowania wg wykazu (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze),
  2. Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych – ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
  3. Starosta Rzeszowski – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Sp. A.B.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2021-07-20
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-20 12:51
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-20 13:55