Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Tyczyn, dnia 31.12.2021 r.
Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn                                                                 
 
RGO.6220.1.2.2020
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm) Burmistrz Tyczyna informuje, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
BUDOWA OBWODNICY MIASTA TYCZYN”.
Strony postępowania w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.   
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  
 
 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
Otrzymują:
 
  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  2. A/a.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKlaudia Skoczylas-Kopiec2021-12-31
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-12-31 11:11
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 maja 2022r. 13:53:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.