Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 05.01.2021 r. znak: RGO.6220.1.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2, o mocy wytwórczej do 1MW każda wraz z

 

Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn

 

Tyczyn, dnia 11.08.2022 r.

RGO.6220.1.3.2020
 
 

P o s t a n o w i e n i e 

 

            Działając na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2021 r., poz. 735 ze zm.),

 

p o s t a n w i a m

 

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 05.01.2021 r. znak: RGO.6220.1.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2, o mocy wytwórczej do 1MW każda wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”,    
w następujący sposób:

  1. na pierwszej stronie w wierszu 1 licząc od góry:

jest: „05.01.20210 r.” a winno być „05.01.2021 r.”.
      
 

UZASADNIENIE 

 

Opisany powyżej błąd jest błędem pisarskim, popełnionym omyłkowo przy redagowaniu tekstu. Błąd ten nosi znamiona omyłki w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
Bez wątpienia w  niniejszej sprawie zachodzą przesłanki dla sprostowania omyłki pisarskiej
z urzędu. Podkreślić należy, że zgodnie z reprezentowanym poglądem, „sprostowanie błędów
i oczywistych omyłek dokonuje organ, który wydał decyzję dotkniętą wadami i nie jest w tym ograniczony żadnym terminem”.      

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.  

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Tyczyna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 
 

Z up. Burmistrza
     Anna Fil
Sekretarz Gminy

 
 
 
Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Inwestora
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ
  3. A/a.

 
Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krośnie

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2022-08-11
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-08-11 15:21
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 27 września 2023r. 00:35:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.