Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu stron postępowania o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km około 5+645,74 do km

Burmistrz Tyczyn
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn   

Tyczyn, dnia 01.09.2022 r.
RGO.6220.1.1.2022
OBWIESZCZENIE
 o wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z uwagi na uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km około 5+645,74 do km około 7+426,57 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli 
i urządzeń budowlanych”.  

 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
 
Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie w dniu 01.09.2022 r.
 
Otrzymują:
  1. Pan Marcin Szeremeta – Pełnomocnik
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  3. A/a.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2022-09-01
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-09-01 14:41
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2023r. 20:51:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.