Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 
Gmina Tyczyn zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu
do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zwana dalej ustawą.
 

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

 1. dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
 2. dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat 
  (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
 3. dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej
  (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
 4. dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) –
  nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia
 5. (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
 6. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

 
 

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

 1. dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Tyczyn,
 2. dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Tyczyn.

Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską, dlatego nie ma możliwości ubiegania się o tego typu rekompensatę.
 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.
 

gdzie:

 1. liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
 2. liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy
  i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
 3. średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
 4. średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powyższy wzór wskazuje na trzy różne sytuacje:

 1. a = b placówka dziecka znajduje się na trasie rodzica z domu do pracy i rodzicowi nie przysługuje zwrot kosztów;
 2. a > b dowożąc dziecko po drodze do pracy zwiększa się liczba kilometrów i zwrot kosztów przysługuje jedynie za zwiększoną liczbę kilometrów;
 3. b = 0 rodzic nie pracuje - zwrot kosztów przysługuje za przejazd z domu do placówki oświatowej
  i z powrotem.

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2019/2020 określona została
w Uchwale Nr XVIII Rady Miejskiej w Tyczynie  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyczyn w roku szkolnym 2019/2020 i wynosi:

 1. w przypadku oleju napędowego (ON) określa się na :  5,16 za litr
 2. w przypadku benzyny (E95) określa się na :  4,96 za litr
 3. w przypadku benzyny (E98) określa się na :  5,30 za litr
 4. w przypadku autogazu (LPG) określa się na : 2,36 za litr

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA

Wzór wniosku można otrzymać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18,
36-020 Tyczyn, - formularz można również pobrać poniżej artykułu.
Wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.  
Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Tyczyn proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 31 czerwca na kolejny rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka   w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.
 

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18,
36-020 Tyczyn  (pokój 35) oraz pod numerem telefonu 17 23-04-935.
Osobą prowadzącą sprawę dowozu jest  – Pani Ewelina Wyżykowska - Kierownik.
 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłEwelina Wyżykowska - Kierownik GZOS2020-02-04
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-02-04 09:05
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-07-01 15:16
Dodano do archiwum Klaudia Skoczylas-Kopiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 06:54:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.