Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

Zarządzenie nr 7. 2022 Burmistrza Tyczyna z dnia 24.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 7. 2022
Burmistrza Tyczyna
z dnia 24.01.2022 r.
 
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn
 
 
           Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art.154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 )
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego,     w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
 
 

  • 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Tyczyn.
  

  • 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
           Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr  7.2022
Burmistrza Tyczyna 
z dnia 24.01.2022 r.
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn
 
 

 
L.p.
 
 
Rodzaj czynności
 
Termin                                                 w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin                                                 w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego                                w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                      w postepowaniu rekrutacyjnym  
od 7 do 18 marca 2022 roku
 
od 10 maja                        do 12 maja                  2022 roku
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ innych form wychowania przedszkolnego                                 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa                                               w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  
od 22 marca                                        do 8 kwietnia 2022 roku
 
od 17 maja                        do 1 czerwca 2022 roku
 
3.
Podanie do publicznej wiadomości                          przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
 
 
 
11 kwietnia 2022 roku
 
2 czerwca                 2022 roku
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata                   woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
 
od 12 do 15 kwietnia  2022 roku
od 6 czerwca                  do 9 czerwca 2022 roku
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                          i kandydatów nieprzyjętych
 
 
 
18 kwietnia 2022 roku
 
10 czerwca                2022 rok
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 7.2022  
Burmistrza Tyczyna
z dnia 24.01.2022 r.
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                                     w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023  do klas I publicznych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn
 
 
 
 
 

 
L.p.
 
 
Rodzaj czynności
 
Termin                                                 w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin                                                 w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                      w postepowaniu rekrutacyjnym  
od 7 do 18 marca 2022 roku
 
od 10 maja                        do 12 maja                  2022 roku
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej  
od 22 marca                                        do 8 kwietnia 2022 roku
 
od 17 maja                        do 1 czerwca 2022 roku
 
3.
Podanie do publicznej wiadomości                          przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
 
 
 
11 kwietnia 2022 roku
 
2 czerwca                 2022 roku
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata                   woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
 
od 12 do 15 kwietnia  2022 roku
od 6 czerwca                  do 9 czerwca 2022 roku
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                          i kandydatów nieprzyjętych
 
 
 
18 kwietnia 2022 roku
 
10 czerwca                2022 rok
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłEwelina Wyżykowska - Kierownik GZOS2022-01-25
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-01-25 14:01
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 maja 2022r. 14:42:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.