Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2020
Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych oraz posiadaczami środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub osobę prawną podmiotowi polskiemu.
 
Przedmiot opodatkowania
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
3. Naczepy lub przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
4. Autobusy.
 
Termin powstania obowiązku podatkowego
1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
- środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym),
- środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
- środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
2. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
- nastąpiło przeniesienie własności (w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego),
- środek transportowy został wyrejestrowany,
- wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
- upłynął czas, na który pojazd powierzono.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy do dnia 14 lutego danego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.
 
Termin płatności
1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego- w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
- do dnia 15 września danego roku – II rata.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
Stawki podatku
Uchwała nr XV.112.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Wzór formularzy określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
 
DT-1
DT-1/A
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1160 ze zm.).
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłRenata Klimasz - inspektor2020-01-08
Publikujący Andrzej Siwiec 2020-01-08 12:26
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2020-01-08 12:26
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 25 września 2020r. 06:16:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.