Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2020
Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami; użytkownikami wieczystymi; posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania
Grunty, budynki lub ich części; budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin powstania obowiązku podatkowego
1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.
4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Termin płatności
1. Dla osób fizycznych – w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji na podatek od nieruchomości, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc styczeń do 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.     
 
Stawki podatku
 
Uchwała nr XV.113.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
Zwolnienia:
Uchwała nr XIV/90/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości.

 
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3
 
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1
ZDN-1
ZDN-2
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1160 ze zm.).
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłRenata Klimasz - inspektor2020-01-08
Publikujący Andrzej Siwiec 2020-01-08 12:19
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2020-01-08 12:23
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 25 września 2020r. 05:39:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.