XML

Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów.

Zarządzenie nr 96.2018
Burmistrza Tyczyna
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów.
 
Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz art. 54-57 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Plik pdf 368.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłEwelina Wyżykowska - Kierownik GZOS2018-11-09
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-11-09 12:39
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-11-09 12:40