XML
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn,  sekretariat - pokój nr 21.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:  

            Zgodnie z art. 152 i art. 153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U.2008.25.150 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839) zgłoszeniu Burmistrzowi Tyczyna podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię na terenie gminy Tyczyn jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację
o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe zwolnione jest z opłat skarbowych.

 

Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania
w załączniku.

 

Załączniki

Druk zgłoszenia (41.7kB)

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wniosek Plik pdf 44.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2012-11-23
Publikujący Andrzej Siwiec 2012-11-23 14:10
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2012-11-23 14:12
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec