XML

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Tyczyn

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2  oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Tyczyn tj.:
- placówek handlowych,
- placówek usługowych,
- zakładów produkcyjnych,
- placówek oświatowych,
- lokali gastronomicznych,
- hoteli,
- placówek służby zdrowia,
- lokali użyteczności publicznej,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wytwarzające odpady komunalne,
- innych,
są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2016-04-22
Publikujący Andrzej Siwiec 2016-04-22 14:28