XML

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w 2019 r.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)
w 2019 r.
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy gminy Tyczyn w ramach uiszczanej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady.
PSZOK mieści się przy ul. Myśliwskiej 9 w Błażowej (przy placu sortowni tel. 17-230-14-44) i obsługiwany jest przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o.o.
Punkt jest czynny w każdą środę w godzinach od 8.00-18.00
(w przypadku gdy w środę wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, to odbiór odpadów odbędzie się w następny dzień pracujący)
 
Przyjmując odpady od danej osoby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą.
 
W PSZOK mieszkańcy gminy Tyczyn mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne tj.:
1) opakowania z papieru i tektury, tworzy sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe,
2) tworzywa sztuczne, szkło, papier, i metale,
3) odpady ulegające biodegradacji,
4) odpady zielone (gałęzie, liście, trawa),
5) odpady wielkogabarytowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte opony,
8) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej,
9) odpady niebezpieczne: zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierające rtęć  (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki), rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące itp. i opakowania po nich, środki ochrony roślin (owadobójcze, chwastobójcze) i opakowania po nich, resztki farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony drewna itp., opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje smarowe, środki do konserwacji metali itp., różne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami. 
     
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2019-01-10
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-01-10 11:19