XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 08 lutego 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

z dnia 08 lutego 2021 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lutego 2021 roku została wydana decyzja
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyczynie ulica Potoki II na działkach nr ewid. 1211/2, 1214/1 oraz na części działek nr ewid. 1199/16, 1199/17, 1199/3, 1199/6, 1199/7, 1199/8, 1199/9, 1199/18, 1199/21, 1199/22, 1199/14, 1206/1, 1207, 1212, 1215/1, 1216/2, 1241/4, 1214/2, 1210/2, 1206/15, 1242, 1323/1, 1323/3 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.13.2020
           
           
           
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2021-02-08
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-02-08 10:58