XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 15 lipca 2021 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 15 lipca 2021 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15.07.2021 r. pismami znak RGB.6733.6.2021 zwrócono się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:
 
  1. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 5a;
  2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53 ust. 4 pkt 6;
 
o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa oświetlenia ulicy Zagrody w Tyczynie na części działek nr ewid. 1871/14, 1871/26, 1871/20, 1871/21, 1871/37, 1871/38 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
                                                                                
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2021-07-15
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-16 11:20