XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 19 lipca 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 19 lipca 2021 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2021 roku została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Tyczynie, polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na działce nr ewid. 3692 położonej w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.5.2021
           
           
           
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2021-07-19
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-19 12:42