XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 03 września 2021 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 03 września 2021 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2021 r. pismami znak RGB.6733.7.2021 Burmistrz Tyczyna zwrócił się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:
 
  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 2;
  2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 5a;
  3. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  5. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 9;
  6. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 10a.
 
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Borek Stary na działce nr ewid. 2726/10 oraz na części działek nr ewid. 2946/12, 2946/17, 2782/1, 2667/1, 2668/1, 2669/2, 2669/3, 2670, 2982, 2673/4 położonych w miejscowości Borek Stary, gmina Tyczyn.
                                                                                
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr Anna Fil
Sekretarz Gminy
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2021-09-03
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-09-03 14:00