XML

Zarząd Zlewni w Krośnie - Informacja o wszczęciu postępowania adm. z dnia 13.09,.2021

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t. j.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu rozsączającego służącego do wprowadzania do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków planowanej do zlokalizowania na działce nr ewid. 94/2 obręb 0001 Tyczyn, gmina Miasto Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.
 

Dyrektor Zarządu Zlewni
Wojciech Kłosowicz

 


 

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłJoanna Kalembkiewicz - inspektor2021-09-13
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-09-16 14:38