Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn

                                                                                              Tyczyn, dnia 02-12-2021 r.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego
w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tyczynie uchwały Nr XXXVIII.264.21 z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn, obejmującej teren położony w północno-wschodniej części Gminy Tyczyn w miejscowości Kielnarowa pomiędzy granicą administracyjną gminy a drogą powiatową nr 1400R.
 
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.), w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Załącznik graficzny przedstawiający zakres projektu planu, dostępny jest na stronie www.bip.tyczyn.pl w zakładce „Obwieszczenia”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 221 93 10.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Tyczyna
mgr inż. Janusz Skotnicki
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna z siedzibą w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby; 
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Burmistrza Tyczyna oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 2. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne
  z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 3. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
 5. informuje się o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługujące osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie:
 • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Tyczynie:
 • telefonicznie 17 2219310
 • e-mailowo: daneosobowe@tyczyn.pl
 
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 18 w Tyczynie.
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Pełny zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.tyczyn.pl w zakładce „Obwieszczenia” oraz w siedzibie Administratora.
 
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zał. graf. do uchwały XXXVIII.264.21 Plik pdf 245.21 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2021-12-02
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-12-02 13:27
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-12-02 13:29
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 15 sierpnia 2022r. 06:40:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.