XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 25 lipca 2022 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 25 lipca 2022 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.07.2022 r. pismami znak RGB.6733.13.2022 Burmistrz Tyczyna zwrócił się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:
 
  1. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 5a;
  2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II
    w Przemyślu – art. 53 ust. 4 pkt 8;
  5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
    w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. a.
 
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: wykonanie obudowy studni S-3, S-4 i S-5 oraz włączenia do eksploatacji studni S-2 wchodzących w skład ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w miejscowości Borek Stary na działkach nr ewid. 568/8, 2264/2, 2426/13, 2090/2 położonych w miejscowości Borek Stary, gmina Tyczyn.
 
                                                                                
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2022-07-25
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-07-25 12:31