XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 21 września 2022 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 21 września 2022 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.09.2022 r. pismami znak RGB.6733.15.2022 Burmistrz Tyczyna zwrócił się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:
 
  1. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 5a;
  2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53 ust. 4 pkt 6.
 
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa korpusu drogi gminnej Hermanowa-Cmentarz na części działek nr ewid. 937, 936/1 położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn.
 
                                                                                 
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2022-09-22
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-09-22 14:58