XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 03-11-2023r. - uzgodnienie projektu decyzji dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn63 mm” na części działki nr ewid. 223/11 położonej w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn.

Obwieszczenie
Burmistrza Tyczyna
z dnia 03 listopada 2023 roku

Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.11.2023 r. pismami znak RGB.6733.15.2023 Burmistrz Tyczyna zwrócił się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 2a;
2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53 ust. 4 pkt 6;
4. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie – art. 53 ust. 4 pkt 16.

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn63 mm” na części działki nr ewid. 223/11 położonej w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn.

                                                                                 

Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2023-11-03
Publikujący Marcin Jarosz - Informatyk 2023-11-03 14:35