XML

OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 21 maja 2024 roku, znak sprawy: RGB.6730.30.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Tyczyna
 
z dnia 21 maja 2024 roku
Zgodnie z art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia p.n.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działki nr ewid. 363 położonej w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
 
 
 
znak sprawy: RGB.6730.30.2023
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Burmistrz Tyczyna, Kontakt: ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, Inspektor ochrony danych: daneosobowe@tyczyn.pl, Pan Daniel Panek. Cel wykorzystania: prowadzenie postępowania administracyjnego w Twojej sprawie, które zakończy się rozstrzygnięciem w postaci decyzji administracyjnej, realizacja zadań archiwalnych w interesie publicznym. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://bip.tyczyn.pl/ zakładka Ochrona danych osobowych”.
Prawo do sprzeciwu: z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2024-05-21
Publikujący Andrzej Siwiec 2024-05-24 13:34