XML

Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 27 maja 2024 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 27 maja 2024 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.05.2024 r. pismami znak RGB.6733.1.2024 Burmistrz Tyczyna zwrócił się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:
 
  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 2;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 2a;
  3. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  5. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie – art. 53 ust. 4 pkt 16.
 
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem (do 10 kPa)” na części działek nr ewid. 1671/28, 1698/4, 1677/4, 1676 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
                                                                                
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2024-05-27
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2024-05-27 15:29