XML

ZARZĄDZENIE NR 77.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn

ZARZĄDZENIE NR 77.2022
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 1 lipca 2022 r.
 
 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przyznać dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Strug” w Tyczynie na realizację zadania publicznego „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn” w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., w wysokości 55 000,00 zł.
 
§ 2.
Przyznać dotację Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Wodnik” w Kielnarowej na realizację zadania publicznego „Zgrupowanie lato 2022” w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r., w wysokości 8 000,00 zł.
 
§ 3.
Zarządzenie opublikować:
  1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 77_2022 Plik pdf 38.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2022-07-01
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-07-27 15:27
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-08-02 13:17