Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
PAMIĘTAJ, ABY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK O 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!
PAMIĘTAJ, ABY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK O 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!
 
Od 1 sierpnia br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.
Mieszkańcy Gminy Tyczyn mogą złożyć wniosek:
- osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- wysłać pocztą
- wysłać drogą elektroniczną (Portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).
 
 
 
OD 1 SIERPNIA ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ
O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES!
Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od nowego okresu zmienią się niektóre zasady ustalania prawa do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.
Najistotniejsze zmiany:
 • Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców
  Samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica. Może zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.
 • Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód
Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Dotyczy to również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej. Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.
 • Zmiana zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej.
  Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia o wysokości dochodu. Od nowego okresu ustalenie ich dochodu nastąpi na podstawie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku
osiągniętego w roku bazowym poprzedzający okres zasiłkowy. Na podstawie tego zaświadczenia i w oparciu o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczona zostanie kwota dochodu z ww. tytułu.
 • Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.
  Od tego roku rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowani. Wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać jednocześnie od sierpnia.


Więcej informacji pod linkiem http://www.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-401
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2017-07-27
Publikujący Andrzej Siwiec 2017-07-27 15:01
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2017-07-31 11:41
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2018r. 09:17:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.