XML
Analiza stanu gospodarki komunalnej

Na podstawie art. 9tb ust. 1-3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyna sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Tyczyna analizę stanu za rok poprzedni sporządza w terminie do dnia 30 kwietnia.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-04-24
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-04-24 14:05
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-04-10 09:07
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec