Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. archiwum i BHP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. archiwum i BHP
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. kurs kancelaryjno-archiwalny,
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 4. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem archiwum w samorządach,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 2. znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych;
 3. znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 4. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku;
 6. komunikatywność i kreatywność.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. Nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie.
 2. Prowadzenie archiwum Urzędu:
1) przyjmowanie dokumentacji od pracowników,
2) udostępnianie dokumentów przechowywanych w archiwum,
3) brakowanie dokumentów,
4) przekazywanie akt z archiwum Urzędu do Komisarza Wyborczego i Archiwum Państwowego,
5) sporządzanie sprawozdań do Archiwum Państwowego.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu BHP w Urzędzie.
 2. Obsługa Systemu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania o naborze danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. archiwum i BHP” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn do godz. 15.00 dnia 18 sierpnia 2017 r. lub przesłać pocztą na ww. adres.
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2017-07-28
Publikujący Andrzej Siwiec 2017-07-28 08:43
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2017-07-31 11:18
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2018r. 09:15:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.