XML
ZARZĄDZENIE NR 40.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn
ZARZĄDZENIE NR 40.2018
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 9 maja 2018 r.
 
 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przyznać dotację Regionalnemu Towarzystwu Wędkarskiemu „Strug” w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w okresie od dnia 9 maja 2018 r. do dnia 3 czerwca 2018 r., w wysokości 1 500,00 zł.
 
§ 2.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert opublikować:
  1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Plik pdf 380.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2018-05-11
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-05-11 10:53
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-05-11 10:54