Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-04-27 09:41 Klaudia Skoczylas-Kopiec Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-08-05 14:43 Andrzej Siwiec Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-01-20 09:17 Andrzej Siwiec Podgląd treści
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA.DOC z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TY.DOC z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - oświadczenie.doc z treści 2016-01-18 11:28 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW.doc z treści 2016-01-18 11:27 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKR.DOC z treści 2016-01-18 11:27 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH.doc z treści 2016-01-18 11:27 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM.DOC z treści 2016-01-18 11:27 Andrzej Siwiec
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-01-18 11:27 Andrzej Siwiec Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-01-18 11:26 Andrzej Siwiec Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-01-18 11:25 Andrzej Siwiec Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2014-05-23 12:11 Andrzej Siwiec Podgląd treści
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.doc do treści 2014-03-20 13:55 Andrzej Siwiec
Dodano plik - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.doc do treści 2014-03-20 13:55 Andrzej Siwiec
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.doc do treści 2014-03-20 13:55 Andrzej Siwiec
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.doc do treści 2014-03-20 13:54 Andrzej Siwiec
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.doc do treści 2014-03-20 13:54 Andrzej Siwiec
Dodano plik - oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.doc do treści 2014-03-20 13:54 Andrzej Siwiec
Dodano plik - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.doc do treści 2014-03-20 13:54 Andrzej Siwiec
Dodano plik - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.doc do treści 2014-03-20 13:53 Andrzej Siwiec
Dodano plik - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.doc do treści 2014-03-20 13:53 Andrzej Siwiec
Dodano plik - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.doc do treści 2014-03-20 13:52 Andrzej Siwiec
Dodano plik - OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA.DOC do treści 2014-03-20 13:48 Andrzej Siwiec
Dodano plik - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TY.DOC do treści 2014-03-20 13:48 Andrzej Siwiec
Dodano plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW.doc do treści 2014-03-20 13:45 Andrzej Siwiec
Dodano plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKR.DOC do treści 2014-03-20 13:44 Andrzej Siwiec
Dodano plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH.doc do treści 2014-03-20 13:44 Andrzej Siwiec
Dodano plik - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM.DOC do treści 2014-03-20 13:43 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.doc z treści 2014-03-20 13:43 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 10.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 11.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 12.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 13.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 2.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 3.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 5.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 6.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 7.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 8.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
Usunięto plik - Zał. nr 9.doc z treści 2014-03-20 13:42 Andrzej Siwiec
 • Zmieniono treść dokumentu
2014-03-20 13:10 Administrator Systemu Podgląd treści
Dodano plik - oświadczenie.doc do treści 2014-03-19 13:07 Administrator Systemu
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.doc do treści 2014-03-19 13:07 Administrator Systemu
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.doc do treści 2014-03-19 13:07 Administrator Systemu
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.doc do treści 2014-03-19 13:06 Administrator Systemu
Dodano plik - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.doc do treści 2014-03-19 13:06 Administrator Systemu
Dodano plik - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.doc do treści 2014-03-19 13:05 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 2.doc do treści 2014-03-19 13:05 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 3.doc do treści 2014-03-19 13:04 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 5.doc do treści 2014-03-19 13:04 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 6.doc do treści 2014-03-19 13:03 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 7.doc do treści 2014-03-19 13:03 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 8.doc do treści 2014-03-19 13:03 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 9.doc do treści 2014-03-19 13:02 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 10.doc do treści 2014-03-19 13:01 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 11.doc do treści 2014-03-19 12:58 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 12.doc do treści 2014-03-19 12:57 Administrator Systemu
Dodano plik - Zał. nr 13.doc do treści 2014-03-19 12:57 Administrator Systemu
 • Zmieniono treść dokumentu
2014-03-19 12:56 Administrator Systemu Podgląd treści
Utworzono treść 2014-03-19 12:39 Administrator Systemu Podgląd treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2022r. 22:02:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.