Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
  • OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
  • PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
  • PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH
  • PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Załączniki:

WNIOSEK Plik doc 19.71 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłJoanna Kalembkiewicz - inspektor2020-03-02
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-03-02 15:05
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-03-02 16:42
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2019-01-10
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-01-10 11:20
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2019-01-10
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-01-10 11:19
I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-01-16
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-01-16 14:32

Załączniki:

informacje Plik pdf 177.37 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2016-10-28
Publikujący Andrzej Siwiec 2016-10-28 08:45
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2016-10-28 08:46

Załączniki:

ulotka Plik doc 117.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2016-08-11
Publikujący Andrzej Siwiec 2016-08-11 10:03
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2016-08-11 10:05

Załączniki:

Informacja Plik pdf 177.03 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2016-07-29
Publikujący Andrzej Siwiec 2016-07-29 14:31
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2016-08-05 12:43
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2  oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Tyczyn tj.:
- placówek handlowych,
- placówek usługowych,
- zakładów produkcyjnych,
- placówek oświatowych,
- lokali gastronomicznych,
- hoteli,
- placówek służby zdrowia,
- lokali użyteczności publicznej,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wytwarzające odpady komunalne,
- innych,
są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2016-04-22
Publikujący Andrzej Siwiec 2016-04-22 14:28
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2016-02-15
Publikujący Andrzej Siwiec 2016-02-15 14:53
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2016-02-15 14:55

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-09-25
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-09-25 14:08

Zawiadomienie Burmistrza Tyczyna

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 23.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-08-24
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-08-24 11:29
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-08-24 11:30

DECYZJA Prezydenta Miasta Rzeszowa – „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-07-30
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-07-30 14:16
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-07-30 14:17

OBWIESZCZENIE Burmistrza Błażowej - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary - Błażowa - Błażowa Górna - Ujazdy w km od 0+000 do 14+280"

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-07-20
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-07-20 13:30
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-07-20 13:31

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa - "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej pompowniami wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni scieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój w rejonie ul. Podleśnej w Rzeszowie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-07-20
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-07-20 13:28
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-07-20 13:29

Postanowienie Prezydenta miasta Rzeszowa - Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego.

Załączniki:

postanowienie Plik pdf 1.30 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-06-30
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-06-30 14:47
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-06-30 14:47

Zawiadomienie Prezydenta miasta Rzeszowa - Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego.

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 301.26 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAdam Bęben2015-06-30
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-06-30 14:46
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-06-30 14:46

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa – „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2015-05-14
Publikujący Andrzej Siwiec 2015-05-14 12:49
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2015-05-14 12:50

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec gminy Tyczyn może nieodpłatnie dostarczać do Apteki FARMNET przy ul. Strażackiej 1 w Tyczynie, gdzie znajduje się specjalny pojemnik.

Do pojemnika można wrzucać: pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów.

Mile widzianym jest wrzucanie leków  BEZ OPAKOWAŃ !! - niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do żółtego worka lub pojemnika na surowce wtórne i przekazać firmie odbierającej odpady komunalne.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2013-09-26
Publikujący Andrzej Siwiec 2013-09-26 14:15

Baterie, miniaturowe „pojemniki” na energię elektryczną najczęściej zawierają (w mniejszych lub większych ilościach) trujący ołów, kadm, nikiel, rtęć i srebro. Wyrzucone do zwykłego kosza na śmieci trafiają na składowiska odpadów, gdzie ich zewnętrzna powłoczka koroduje a zawartość przenika do wody i gleby. Ekolodzy twierdzą, że 1 bateria „paluszek” może skazić 1m3 gleby lub zatruć 400 l wody.

Zużyte baterie można wyrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie oraz w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Tyczyn.  Ponadto mieszkańcy gminy Tyczyn mogą zużyte baterie i akumulatory nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się w Błażowej ul. Myśliwska (przy placu sortowni).

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2013-09-26
Publikujący Andrzej Siwiec 2013-09-26 14:13

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Załączniki:

wniosek Plik pdf 44.17 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2012-11-23
Publikujący Andrzej Siwiec 2012-11-23 14:10
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2012-11-23 14:12

Firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Tyczyna na wywóz nieczystości ciekłych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Tyczyn:


1. Bronisław Bieniek – Zaczernie 912, 36-062 Zaczernie - tel. 859-52-79, 602-386-980,

2. Firma Usługowo-Handlowa Cezary Mazur - Rudna Mała 201, 36-054 Mrowla – tel. 502-771-381

3. Gospodarka Komunalna w Błażowej  Sp.  z o. o. Błażowa – 17-23-01-448

4. WC SERWIS
WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

5. 
mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa.

 

Załączniki:

WNIOSEK Plik pdf 35.79 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2012-02-01
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2012-02-01 12:32
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-02-17 14:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 04:04:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.