Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Gminy Tyczyn osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-2021.
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Gminy Tyczyn osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-2021.

Lp. Zakres działalności       Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy  
Sposób realizacji
Termin realizacji
1. Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności Gminy Tyczyn oraz informacji
o zakresie zadań
Burmistrz Tyczyna Publikacja informacji na stronach internetowych:
www.tyczyn.pl
wrzesień 2020 r.
2. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Koordynator
 i Zespół
·Opracowanie Planu działania,
·Przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Tyczyna,
Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu
październik 2020 r.
3. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:
·         architektonicznym
·         cyfrowym
informacyjno-komunikacyjnym
Koordynator
i Zespół
Administrator Systemu Informatycznego
Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy ( np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego ) realizacja w całym okresie działania 
4. Analiza stanu obiektów Gminy Tyczyn pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy Koordynator
i Zespół
Administrator Systemu Informatycznego
Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym
 
listopad/grudzień2020 r.
5. Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanych obiektów Gminy Tyczyn do minimalnych wymagań dotyczących dostępności Koordynator
i Zespół
Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy
 
listopad/grudzień 2020 r.
6. Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Gminie Tyczyn w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne Koordynator
i Zespół
Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego  np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej grudzień2020/styczeń2021 r.
7. Monitorowanie działalności Gminy, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator
i Zespół
·Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
·Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności
realizacja w całym okresie działania koordynatora
8. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu   Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości luty 2021 r.
9. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy Koordynator
i Zespół
·Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Tyczyna
Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu
w terminach przewidzianych 
w art. 11 ustawy

 
 
Zatwierdzam
 
Burmistrz Tyczyna
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2021-01-08 00:00
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-01-08 08:06
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-01-08 08:18
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 05:44:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.