Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.
Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. 
                                                                   
W dniu 3 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Tyczynie podjęła Uchwałę Nr III.14.18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tyczyn (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 12.12.2018 r. poz. 5396). 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
są następujące:
  • 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 
  • 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
 
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do każdego właściciela nieruchomości zostanie wysłane zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności tj. 15.03.2019 r.
Nowe stawki opłat nie powodują konieczności składania nowej deklaracji.
 
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, z zastosowaniem wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie dziecka, zgon), zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 
Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2019 bez wezwania w termiach płatności tj.:
za I kwartał  – do dnia 15 marca 2019 r. 
za II kwartał  –   do dnia 15 czerwca 2019 r. 
za III kwartał  –   do dnia 15 września 2019 r. 
za IV kwartał  –   do dnia 15 grudnia 2019 r. 
 
Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Oferty złożyły dwie firmy na kwotę: 1 336 711,20 zł oraz 1 298 456,00 zł. Najniższa oferta przeszło podwójnie przekroczyła ponoszone w 2018 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. 
Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować. Jednocześnie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach system odpadowy ma być samofinansującym się, czyli pieniądze wpłacane przez mieszkańców mają w całości pokryć koszty jego funkcjonowania. Gmina nie może na nim zarabiać ani też do niego dokładać. Nie może też pieniędzy pobranych z opłat przeznaczać na inne cele, niezwiązane z gospodarką odpadami. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
Firmy wzrost cen za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów uzasadniają:
  • wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów w instalacjach (obecnie odpady zmieszane przewożone są do Instalacji termicznego przekształcania z odzyskiem energii tj. do spalarni w Rzeszowie albo do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od naszej gminy instalacji zastępczych), 
  • wzrostem cen za paliwo,
  • spadkiem cen surowców wtórnych,
  • wzrostem wynagrodzeń pracowników, na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy,
  • wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska ustalanej przez rząd (tzw. opłata marszałkowska). W roku 2017 stawka wynosiła 74,26 zł, w roku 2018 - 140 zł,
    w kolejnych latach 170 zł i 240 zł,
  • zaostrzeniem przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (m. in. wymóg całodobowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów, skrócenie czasu magazynowa odpadów z trzyletniego okresu do jednego roku). 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2019-01-10 00:00
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-01-10 11:20
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 17:43:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.