Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów opiniującychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
Tyczyn, dnia 14.09.2020 r.
RGO.6220.1.3.2020
 
OBWIESZCZENIE
 o wystąpieniu do organów opiniujących


 
Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pana Janusza Fiejdasza zam. ul. Sikorskiego 108, 35-304 Rzeszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zdzisław Gruszczyński zam. ul. Zimowit 5/9, 35-605 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
,, BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
że zgodnie z art. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 78 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 14.09.2020, znak RGO.6220.1.3.2020 wystąpiono do:
-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, 
-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po otrzymaniu opinii ww. organów możliwe będzie wydanie przez tut. organ postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ustawy  z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko). W przypadku opinii stwierdzających brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKlaudia Skoczylas-Kopiec2020-09-14
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-09-14 12:33
Dodano do archiwum
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 28 września 2020r. 14:36:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.