Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

OBWIESZCZENIE o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :.„Wykonanie na działce nr 1843/3 obr. Kielnarowa, obudowy studni S-8 wraz z montażem urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych”

                                                                                     Tyczyn, dnia 12.06.2024 r.
RGO.6220.1.4.2024
 
OBWIESZCZENIE
 o  ponownym wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094 ze zm.) – zwanej dalej ustawą OOŚ
zawiadamiam strony postępowania
o ponownym wystąpieniu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie na działce nr  1843/3 obr. Kielnarowa, obudowy studni S-8 wraz z montażem urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych” do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz przesłaniu uzupełnień Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie.
  Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 Kpa zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
                                                                                                                     
                                                                                               Burmistrz Tyczyna
                                                                                                Janusz Błotnicki
 
 
Obwieszczenie udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie
w dniu 12.06.2024 r.
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  3. A/a.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2024-06-12
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2024-06-12 07:56
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 04:59:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.