Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
POMIESZCZENIA URZĘDU

PARTER


Pokój 10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Ewelina Bartoń - inspektor

mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor
mgr Agnieszka Hałoń - starszy pracownik socjalny
Katarzyna Paściak - starszy pracownik socjalny
tel. (17) 221 93 10 w. 10

Pokój 11
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo i gospodarka gruntami)

Aleksandra Szymańska - Jajuga - geodeta gminny

tel. (17) 221 93 10 w. 21

e-mail: geodeta@tyczyn.pl

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Krzysztof Klimasz - archiwista
tel. (17) 221 93 10 w. 21Pokój 12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Halina Homa - specjalista pracy socjalnej
mgr Agata Fornal - starszy specjalista pracy socjalnej

Bogumiła Madera - specjalista pracy socjalnej
tel. (17) 221 93 10 w. 12
e-mail: tyczyn@ops.net.pl


Pokój 13

Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Stanisław Frączek
tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail: inwestycje@tyczyn.pl
Inspektor ds. Inwestycji Liniowych
Aleksander Dawidziak
tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail: inwestycje@tyczyn.pl

Inspektor ds. Inwestycji Kubaturowych
Adam Wilkos

tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail: inspektornadzoru@tyczyn.pl

Pokój 14
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (ochrona środowiska)

mgr inż. Barbara Popowicz - inspektor

Adam Bęben

tel. (17) 221 93 10 w. 14

e-mail: ochronasrodowiska@tyczyn.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Maria Paliwoda - pracownik socjalny
tel. (17) 221 93 10 w. 14


Pokój 15
Inspektor ds. Inwestycji Kubaturowych

inż. Lucyna Kustra
tel. (17) 221 93 10 w. 15
e-mail: inwestycjekubaturowe@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego

Anna Gac - pomoc administracyjna

tel. (17) 221 93 10 w. 15


Pokój 16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lidia Prokop - główny księgowy
tel. (17) 221 93 10 w. 16

mgr inż. Monika Piertucha - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 16
Pokój 17
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Barbara Lew - kierownik MGOPS
tel. (17) 221 93 10 w. 17

Pokój 18
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (budownictwo i planowanie przestrzenne)

mgr inż. Krzysztof Zawiła - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 18

e-mail: ibudownictwo@tyczyn.pl

mgr Anna Zawiło-Witek - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 18Pokój 19
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (planowanie przestrzenne, roboty publiczne)

Inspektor ds. Informacji i Obsługi Mieszkańców - Bogumiła Świst

tel. (17) 221 93 10 w. 19

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo, gospodarka wodna)

Joanna Kalembkiewicz - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 19

e-mail: gospodarkawodna@tyczyn.pl

 


I PIĘTRO


Pokój 20
Burmistrz - Jan Hermaniuk

tel. (17) 221 93 10 w. 20

e-mail: burmistrz@tyczyn.pl

Pokój 21
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Sekretariat Urzędu)

Ewa Paluch - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 61

 

Pokój 21a
Sekretarz Gminy
mgr Piotr Kociuba
tel. (17) 221 93 10 w. 43
e-mail: sekretarz@tyczyn.pl


Pokój 22
Zastępca Burmistrza

tel. (17) 221 93 10 w. 52
e-mail: zastepca@tyczyn.pl


Pokój 23

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Biuro Rady Miejskiej, promocja gminy)
Dorota Michalak - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 23

e-mail: biurorady@tyczyn.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam SkowrońskiPokój 24
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
mgr inż. Jadwiga Kłos
- Pł. ds. Inf. Niejawnych

tel. (17) 221 93 10 w. 24

e-mail: bezpieczenstwo@tyczyn.pl

Podział nieruchomości, nadawanie numerów budynków i lokali

Elżbieta Ferenc - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 24

e-mail: geodezja@tyczyn.pl

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (wydawnictwa lokalne, sport i ochrona zdrowia)
Ewa Kocur - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 24
e-mail: glostyczyna@tyczyn.pl


Pokój 25

Podinspektor ds. Organizacji pozarządowych
mgr Krystyna Knutel - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 25
e-mail: promocja@tyczyn.pl


Pokój 26

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka komunalna, lokalowa i działalność gospodarcza)
mgr Ewa Chlebek - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 26

e-mail: dzialalnoscgospodarcza@tyczyn.pl

Pokój 27
Radca Prawny
Tomasz Warchoł

tel. (17) 221 93 10 w. 27

Pokój 28
Inspektor ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Turoń
tel. (17) 221 93 10 w. 28
e-mail: tyczyn@tyczyn.pl


Stanowisko ds. Programów Pomocowych
Edyta Ciura - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 28
e-mail: app@tyczyn.pl


Pokój 29

Referent ds. Informatyki i Informacji Publicznej
mgr Marcin Jarosz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 29

e-mail: informatyk@tyczyn.pl

Administrator strony www, BIP
Andrzej Siwiec

tel. (17) 221 93 10 w. 29
e-mail: administrator@tyczyn.pl


II PIĘTRO


Pokój 30
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (szkolenie obronne, zarządzanie kryzysowe, OC
i OSP)
Dariusz Nowak - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 30

e-mail: zarzadzaniekryzysowe@tyczyn.pl

Pokój 31
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

Teresa Bober - kierownik USC
tel. (17) 221 93 10 w. 31
e-mail: usc@tyczyn.pl


Pokój 32
Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

Anna Jasińska - inspektor
Grażyna Kocój - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 32
e-mail: ksiegowosc@tyczyn.pl


Pokój 33
Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Matuła
tel. (17) 221 93 10 w. 33
e-mail: skarbnik@tyczyn.pl


Pokój 34
Referat Budżetu i Finansów (podatek rolny i opłaty)

Małgorzata Dyga - inspektor
mgr Urszula Kawa - inspektor

Bernadeta Gorzelec - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 34

Pokój 35
Gminny Zespół Obsługi Szkół

Ewa Iwanowicz - kierownik GZOS
Krystyna Bogdan - główna księgowa GZOS

Ewelina Wyżykowska - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 35
e-mail: gzos@tyczyn.pl


Pokój 37
Referat Budżetu i Finansów (podatek od środków transportowych)

mgr Renata Klimasz - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 37

Rozliczenie podatku VAT

Agata Paśko - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 37Pokój 38
Referat Budżetu i Finansów (kasa)

Anna Skubisz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 38

 

Pokój 39
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (sprawy wojskowe, kadry
)
mgr Barbara Grzebyk - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 39

e-mail: kadry@tyczyn.pl


III PIĘTRO


Pokój 40 - 49
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie

(17) 229 12 44
(17) 221 93 10 w. 40


 


PARTER


Pokój 10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Ewelina Bartoń - inspektor

mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor
mgr Agnieszka Hałoń - starszy pracownik socjalny
Katarzyna Paściak - starszy pracownik socjalny
tel. (17) 221 93 10 w. 10

Pokój 11
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo i gospodarka gruntami)

Aleksandra Szymańska - Jajuga - geodeta gminny

tel. (17) 221 93 10 w. 21

e-mail: geodeta@tyczyn.pl

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Krzysztof Klimasz - archiwista
tel. (17) 221 93 10 w. 21

 Pokój 12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Halina Homa - specjalista pracy socjalnej
mgr Agata Fornal - starszy specjalista pracy socjalnej

 

Bogumiła Madera - specjalista pracy socjalnej
tel. (17) 221 93 10 w. 12
e-mail: tyczyn@ops.net.pl


Pokój 13

Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Stanisław Frączek
tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail: inwestycje@tyczyn.pl
Inspektor ds. Inwestycji Liniowych
Aleksander Dawidziak
tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail: inwestycje@tyczyn.pl

Inspektor ds. Inwestycji Kubaturowych
Adam Wilkos

tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail: inspektornadzoru@tyczyn.pl

Pokój 14
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (ochrona środowiska)

mgr inż. Barbara Popowicz - inspektor

Adam Bęben
tel. (17) 221 93 10 w. 14

e-mail: ochronasrodowiska@tyczyn.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Maria Paliwoda - pracownik socjalny
tel. (17) 221 93 10 w. 14


Pokój 15
Inspektor ds. Inwestycji Kubaturowych

inż. Lucyna Kustra
tel. (17) 221 93 10 w. 15
e-mail: inwestycjekubaturowe@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego

Anna Gac - pomoc administracyjna

tel. (17) 221 93 10 w. 15


Pokój 16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lidia Prokop - główny księgowy
tel. (17) 221 93 10 w. 16

mgr inż. Monika Piertucha - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 16
Pokój 17
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Barbara Lew - kierownik MGOPS
tel. (17) 221 93 10 w. 17

Pokój 18
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (budownictwo i planowanie przestrzenne)

mgr inż. Krzysztof Zawiła - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 18

e-mail: ibudownictwo@tyczyn.pl

mgr Anna Zawiło-Witek - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 18Pokój 19
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (planowanie przestrzenne, roboty publiczne)

Inspektor ds. Informacji i Obsługi Mieszkańców - Bogumiła Świst

tel. (17) 221 93 10 w. 19

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo, gospodarka wodna)

Joanna Kalembkiewicz - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 19

e-mail: gospodarkawodna@tyczyn.pl

 


I PIĘTRO


Pokój 20
Burmistrz - Jan Hermaniuk

tel. (17) 221 93 10 w. 20

e-mail: burmistrz@tyczyn.pl

Pokój 21
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Sekretariat Urzędu)

Ewa Paluch - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 61

 

Pokój 21a
Sekretarz Gminy
mgr Piotr Kociuba
tel. (17) 221 93 10 w. 43
e-mail: sekretarz@tyczyn.pl


Pokój 22
Zastępca Burmistrza

tel. (17) 221 93 10 w. 52
e-mail: zastepca@tyczyn.pl


Pokój 23

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Biuro Rady Miejskiej, promocja gminy)
Dorota Michalak - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 23

e-mail: biurorady@tyczyn.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam SkowrońskiPokój 24
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
mgr inż. Jadwiga Kłos
- Pł. ds. Inf. Niejawnych

tel. (17) 221 93 10 w. 24

e-mail: bezpieczenstwo@tyczyn.pl

Podział nieruchomości, nadawanie numerów budynków i lokali

Elżbieta Ferenc - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 24

e-mail: geodezja@tyczyn.pl

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (wydawnictwa lokalne, sport i ochrona zdrowia)
Ewa Kocur - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 24
e-mail: glostyczyna@tyczyn.pl


Pokój 25

Podinspektor ds. Organizacji pozarządowych
mgr Krystyna Knutel - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 25
e-mail: promocja@tyczyn.pl


Pokój 26

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka komunalna, lokalowa i działalność gospodarcza)
mgr Ewa Chlebek - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 26

e-mail: dzialalnoscgospodarcza@tyczyn.pl

Pokój 27
Radca Prawny
Tomasz Warchoł

tel. (17) 221 93 10 w. 27

Pokój 28
Inspektor ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Turoń
tel. (17) 221 93 10 w. 28
e-mail: tyczyn@tyczyn.pl


Stanowisko ds. Programów Pomocowych
Edyta Ciura - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 28
e-mail: app@tyczyn.pl


Pokój 29

Referent ds. Informatyki i Informacji Publicznej
mgr Marcin Jarosz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 29

e-mail: informatyk@tyczyn.pl

Administrator strony www, BIP
Andrzej Siwiec

tel. (17) 221 93 10 w. 29
e-mail: administrator@tyczyn.pl


II PIĘTRO


Pokój 30
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (szkolenie obronne, zarządzanie kryzysowe, OC
i OSP)
Dariusz Nowak - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 30

e-mail: zarzadzaniekryzysowe@tyczyn.pl

Pokój 31
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

Teresa Bober - kierownik USC
tel. (17) 221 93 10 w. 31
e-mail: usc@tyczyn.pl


Pokój 32
Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

Anna Jasińska - inspektor
Grażyna Kocój - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 32
e-mail: ksiegowosc@tyczyn.pl


Pokój 33
Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Matuła
tel. (17) 221 93 10 w. 33
e-mail: skarbnik@tyczyn.pl


Pokój 34
Referat Budżetu i Finansów (podatek rolny i opłaty)

Małgorzata Dyga - inspektor
mgr Urszula Kawa - inspektor

Bernadeta Gorzelec - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 34

Pokój 35
Gminny Zespół Obsługi Szkół

Ewa Iwanowicz - kierownik GZOS
Krystyna Bogdan - główna księgowa GZOS

Ewelina Wyżykowska - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 35
e-mail: gzos@tyczyn.pl


Pokój 37
Referat Budżetu i Finansów (podatek od środków transportowych)

mgr Renata Klimasz - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 37
Rozliczenie podatku VAT

Agata Paśko - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 37


Pokój 38
Referat Budżetu i Finansów (kasa)

Anna Skubisz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 38

 

Pokój 39
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (sprawy wojskowe, kadry
)
mgr Barbara Grzebyk - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 39

e-mail: kadry@tyczyn.pl


III PIĘTRO


Pokój 40 - 49
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie

(17) 229 12 44
(17) 221 93 10 w. 40


 

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2013-02-01 00:00
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2013-02-01 15:02
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2014-12-09 09:37
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 07:20:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.