Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

PARTER


Pokój 10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+

Ewelina Bartoń - inspektor

Ewelina Osinko - starszy inspektor
Justyna Kozak - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 10, bezpośredni (17) 221 92 46, (17) 230 49 10

Pokój 11

Podział nieruchomości, nadawanie numerów budynków i lokali

Elżbieta Ferenc - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 21, bezpośredni (17) 230 49 21

e-mail: geodezja@tyczyn.pl


Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo, gospodarka gruntami)
mgr inż. Aleksandra Szymańska - geodeta gminny

tel. (17) 221 93 10 w. 21, bezpośredni (17) 230 49 21

e-mail: geodeta@tyczyn.pl

 


Pokój 12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Halina Homa - specjalista pracy socjalnej
Agata Fornal - starszy specjalista pracy socjalnej

Bogumiła Madera - specjalista pracy socjalnej
tel. (17) 221 93 10 w. 12
bezpośredni (17) 230 49 12
e-mail: tyczyn@ops.net.pl

Pokój 12a

Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Stanisław Frączek
tel. (17) 221 93 10 w. 13, bezpośredni (17) 230 49 13

e-mail: inwestycjedrogowe@tyczyn.pl
Inspektor ds. Inwestycji Liniowych
Aleksander Dawidziak
tel. (17) 221 93 10 w. 13, 
bezpośredni (17) 230 49 13

e-mail: inwestycjeliniowe@tyczyn.pl

 

Podinspektor ds. administrowania BIP i stroną internetową
inż. Andrzej Siwiec

tel. (17) 221 93 10 w. 13, bezpośredni (17) 230 49 13
e-mail: administrator@tyczyn.pl

 


Pokój 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Maria Szydełko - pracownik socjalny
Agnieszka Hałoń - starszy pracownik socjalny
Katarzyna Paściak - starszy pracownik socjalny
Małgorzata Adamek - asystent rodziny

Karta dużej rodziny, fundusz alimentacyjny, świadczenie dobry start
Ewelina Kozubek - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 14, bezpośredni (17) 230 49 14


Pokój 15
Inspektor ds. Inwestycji Kubaturowych

inż. Lucyna Kustra
tel. (17) 221 93 10 w. 15
bezpośredni (17) 230 49 15
e-mail: inwestycjekubaturowe@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka odpadami)

Anna Gac - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 15, bezpośredni (17) 230 49 15
e-mail: gospodarkaodpadami@tyczyn.pl


Pokój 16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lidia Prokop - główny księgowy
tel. (17) 221 93 10 w. 16, bezpośredni (17) 230 49 16

mgr inżMonika Koczaja - starszy inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 16, bezpośredni (17) 230 49 16Pokój 17
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Barbara Lew - kierownik MGOPS
tel. (17) 221 93 10 w. 47, bezpośredni (17) 230 49 47

Pokój 18
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (budownictwo i planowanie przestrzenne)

mgr inż. Krzysztof Zawiła - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 18, 
bezpośredni (17) 230 49 18

e-mail: budownictwo@tyczyn.pl

 

Pokój 19
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (planowanie przestrzenne, roboty publiczne)

Bogumiła Świst - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 19, bezpośredni (17) 230 49 19
email: 
bogumila.swist@tyczyn.pl


mgr inż. Anna Zawiło-Witek - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 19, bezpośredni (17) 230 49 19
email: anna.zawilowitek@tyczyn.pl

 


I PIĘTRO


Pokój 20
Burmistrz - mgr inż. Janusz Skotnicki

tel. (17) 221 93 10

e-mail: burmistrz@tyczyn.pl

Pokój 20a

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo, gospodarka wodna, wycinka drzew)
mgr Joanna Kalembkiewicz - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 43, bezpośredni (17) 230 49 43

e-mail: gospodarkawodna@tyczyn.pl


Pokój 21
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Sekretariat Urzędu)

mgr Justyna Patruś - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 41, 
bezpośredni (17) 230 49 41
e-mail: sekretariat@tyczyn.pl

Pokój 22
Sekretarz Gminy 
mgr Anna Fil
tel. (17) 221 93 10 w. 42, bezpośredni (17) 229 93 30, (17) 230 49 42
e-mail: sekretarz@tyczyn.plPokój 23
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Biuro Rady Miejskiej)
mgr Dorota Michalak - inspektor
mgr inż. Joanna Włoch-Dłużej - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 23, bezpośredni (17) 230 49 23

e-mail: biurorady@tyczyn.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard FornalPokój 24

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (wydawnictwa lokalne, ochrona zdrowia, ksero)
Ewa Kocur - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 24, 
bezpośredni (17) 230 49 24
e-mail: glostyczyna@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka odpadami) oświetlenie uliczne)

mgr Adam Bęben - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 24, bezpośredni (17) 230 49 24
e-mail: 
adam.beben@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (ochrona środowiska)
mgr inż. Barbara Popowicz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 24, bezpośredni (17) 230 49 24

e-mail: ochronasrodowiska@tyczyn.pl

 Pokój 25
Inspektor ds. Organizacji pozarządowych (promocja gminy)
mgr Krystyna Knutel - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 25, 
bezpośredni (17) 230 49 25
e-mail: promocja@tyczyn.pl

Archiwum Zakładowe

mgr Krzysztof Klimasz - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 25, bezpośredni (17) 230 49 25
e-mail: 
archiwum@tyczyn.pl
 

 


Pokój 26
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka komunalna, lokalowa i działalność gospodarcza)
mgr Ewa Chlebek - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 26, bezpośredni (17) 230 49 26

e-mail: dzialalnoscgospodarcza@tyczyn.pl

Pokój 27
Radca Prawny
Tomasz Warchoł

tel. (17) 221 93 10 w. 27
bezpośredni (17) 230 49 27

Pokój 28
Inspektor ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Turoń

tel. (17) 221 93 10 w. 28, 
bezpośredni (17) 230 49 28
e-mail: tyczyn@tyczyn.pl
Stanowisko ds. Programów Pomocowych
mgr Edyta Ciura-Szetela - podinspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 28, 
bezpośredni (17) 230 49 28
e-mail: app@tyczyn.pl

Pokój 29

Inspektor ds. Informatyki i Informacji Publicznej
mgr Marcin Jarosz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 29, bezpośredni (17) 230 49 29

e-mail: informatyk@tyczyn.pl
mgr inż. arch. kraj. Klaudia Skoczylas-Kopiec - pomoc administracyjna
tel. (17) 221 93 10 w. 29, bezpośredni (17) 230 49 29

e-mail: klaudia.skoczylas@tyczyn.pl

 

 


II PIĘTRO


Pokój 30
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (szkolenie obronne, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe, OC
 i OSP)

mgr Dariusz Nowak - inspektor 
tel. (17) 221 93 10 w. 30, bezpośredni (17) 230 49 30

e-mail: zarzadzaniekryzysowe@tyczyn.pl

Pokój 31
Urząd Stanu Cywilnego, kadry

mgr Barbara Grzebyk - kierownik USC
tel. (17) 221 93 10 w. 31bezpośredni (17) 221 92 72, (17) 230 49 31
e-mail: usc@tyczyn.pl


Pokój 32
Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

mgr Anna Jasińska - inspektor
mgr Grażyna Kocój - inspektor

tel. (17) 221 93 10 w. 32, 
bezpośredni (17) 230 49 32
e-mail: ksiegowosc@tyczyn.pl

Pokój 33
Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Matuła

tel. (17) 221 93 10 w. 33, 
bezpośredni (17) 221 92 29, (17) 230 49 33
e-mail: skarbnik@tyczyn.pl

Pokój 34
Referat Budżetu i Finansów (podatek rolny i opłaty)

Małgorzata Dyga - inspektor
e-mail: malgorzata.dyga@tyczyn.pl
mgr Urszula Kawa - inspektor
e-mail: urszula.kawa@tyczyn.pl

mgr Bernadeta Pomianek - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 34bezpośredni (17) 230 49 34

Pokój 35
Gminny Zespół Obsługi Szkół

Marta Zawidlak - główna księgowa GZOS

mgr Ewelina Wyżykowska - kierownik GZOS
mgr inż. Beata Sala - pomoc administracyjna

tel. (17) 221 93 10 w. 35, bezpośredni (17) 230 49 35
e-mail: gzos@tyczyn.pl

Pokój 37
Referat Budżetu i Finansów (podatek od środków transportowych)

mgr Renata Klimasz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 37, 
bezpośredni (17) 230 49 37
e-mail: renata.klimasz@tyczyn.pl
Rozliczenie podatku VAT

mgr Agata Wilk - podinspetor
Joanna Kustek - pomoc administracyjna

tel. (17) 221 93 10 w. 37, bezpośredni (17) 230 49 37

e-mail: vat@tyczyn.pl

Pokój 38
Referat Budżetu i Finansów (kasa)

Anna Skubisz - inspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 38, 
bezpośredni (17) 230 49 38

 

Pokój 39
Zastępca Kierownika USC (dowody osobiste, ewidencja ludności
)

Natalia Matuła - podinspektor 
tel. (17) 221 93 10 w. 39, bezpośredni (17) 230 49 39

e-mail: ewidencjaludnosci@tyczyn.pl


III PIĘTRO


Pokój 40 - 49
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie

(17) 229 12 44

 


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2013-02-01
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2013-02-01 15:02
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-09-08 13:32
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 27 października 2020r. 06:53:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.