Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

PARTER


Pokój 10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+

Ewelina Bartoń - inspektor

Ewelina Osinko - starszy inspektor
Justyna Kozak - pomoc administracyjna

Małgorzata Adamek - asystent rodziny
tel. bezpośredni: (17) 230 49 10 wewnętrzny: 10
 

Fundusz alimentacyjny, świadczenie dobry start
Ewelina Kozubek - inspektor
tel. bezpośredni: (17) 230 49 14 wewnętrzny: 14


Pokój 11

Referat Budżetu i Finansów (podatek rolny i opłaty)
Małgorzata Dyga - inspektor
e-mail: malgorzata.dyga@tyczyn.pl
mgr Urszula Kawa - inspektor
e-mail: urszula.kawa@tyczyn.pl

mgr Bernadeta Pomianek - podinspektor
tel. bezpośredni (17) 230 49 21 wewnętrzny: 11 

 


Pokój 12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Halina Homa - specjalista pracy socjalnej
Agata Fornal - starszy specjalista pracy socjalnej

tel. bezpośredni: (17) 230 49 12 wewnętrzny: 12 

e-mail: tyczyn@ops.net.pl

Pokój 12a

Inspektor ds. Inwestycji Drogowych

inż. Andrzej Siwiec

tel. bezpośredni (17) 230 49 13 wewnętrzny: 13

e-mail: administrator@tyczyn.pl

e-mail: inwestycjedrogowe@tyczyn.pl
Inspektor ds. Inwestycji Liniowych
Aleksander Dawidziak

tel. bezpośredni (17) 230 49 13 wewnętrzny: 13

e-mail: inwestycjeliniowe@tyczyn.pl


Pokój 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Maria Szydełko - starszy pracownik socjalny
Agnieszka Hałoń - starszy pracownik socjalny
Katarzyna Paściak - starszy pracownik socjalny


Pokój 15
Inspektor ds. Inwestycji Kubaturowych

inż. Lucyna Kustra
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 15 wewnętrzny: 15

e-mail: inwestycjekubaturowe@tyczyn.pl


Pokój 16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lidia Prokop - główny księgowy

mgr inżMonika Koczaja - starszy inspektor

tel. bezpośredni (17) 230 49 16 wewnętrzny: 16 


Pokój 17
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Barbara Lew - kierownik MGOPS
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 47 wewnętrzny: 47 


Pokój 18
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (budownictwo i planowanie przestrzenne)

mgr inż. Krzysztof Zawiła - inspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 18 wewnętrzny: 18 

e-mail: budownictwo@tyczyn.pl

 

Pokój 19
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (budownictwo i planowanie przestrzenne)

mgr inż. Anna Zawiło-Witek - inspektor

tel. bezpośredni (17) 230 49 19 wewnętrzny: 19
e-mail:  anna.zawilowitek@tyczyn.pl

 

 


I PIĘTRO


Pokój 20
Burmistrz - mgr inż. Janusz Skotnicki

tel. (17) 221 93 10

e-mail: burmistrz@tyczyn.pl

Pokój 20a

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (rolnictwo, gospodarka wodna)
mgr Joanna Kalembkiewicz - inspektor

tel. bezpośredni (17) 230 49 43 wewnętrzny: 43 

e-mail: gospodarkawodna@tyczyn.pl


Pokój 21
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Sekretariat Urzędu)

mgr Justyna Patruś - podinspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 41
                                  221 92 11
                                  221 93 18
                                  221 93 10 
 wewnętrzny: 21 
fax: 17 221 92 17

e-mail: sekretariat@tyczyn.pl


Pokój 22
Sekretarz Gminy
mgr Anna Fil
tel. 
bezpośredni (17) 229 93 30, 230 49 22 wewnętrzny: 22

e-mail: sekretarz@tyczyn.pl


Pokój 23
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (Biuro Rady Miejskiej, wydawnictwa lokalne, ochrona zdrowia)

mgr inż. Joanna Włoch-Dłurzej - podinspektor
tel. bezpośredni (17) 230 49 23 wewnętrzny: 23 

e-mail: biurorady@tyczyn.pl , zdrowie@tyczyn.pl , daneosobowe@tyczyn.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Fornal


Pokój 24

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka odpadami, węgiel) oświetlenie uliczne)

mgr Adam Bęben - podinspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 24 wewnętrzny: 24 

e-mail: adam.beben@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (ochrona środowiska, decyzje środowiskowe)
mgr inż. Barbara Popowicz - inspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 24 wewnętrzny: 24 

e-mail: ochronasrodowiska@tyczyn.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka odpadami)

Anna Gac - podinspektor

tel. bezpośredni (17) 230 49 24 wewnętrzny: 24 
e-mail: gospodarkaodpadami@tyczyn.pl


Pokój 25
Archiwum Zakładowe

mgr Krzysztof Klimasz - podinspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 25 wewnętrzny: 25 

e-mail: archiwum@tyczyn.pl
 

Pokój 26
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka komunalna, lokalowa i działalność gospodarcza)
mgr Ewa Chlebek - inspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 26 wewnętrzny: 26

e-mail: dzialalnoscgospodarcza@tyczyn.pl

Pokój 27
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Stypendia i zasiłki szkolne, Świadczenia pieniężne ,,40")
mgr inż. Beata Sala - Referent
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 27 wewnętrzny: 27 
e-mail: tstypendia@ops.net.pl


Pokój 28
Inspektor ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Turoń

tel. 
bezpośredni (17) 230 49 28 wewnętrzny: 28 

e-mail: tyczyn@tyczyn.pl
Stanowisko ds. Programów Pomocowych
Izabela Krawiec

tel. bezpośredni (17) 230 49 28 wewnętrzny: 28 
e-mail: app@tyczyn.pl

Pokój 29

Inspektor ds. Informatyki i Informacji Publicznej
mgr Marcin Jarosz - inspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 29 wewnętrzny: 29 

e-mail: informatyk@tyczyn.pl
 

Stanowisko ds. Programów Pomocowych (administrowanie BIP i stroną internetową, wycinka drzew, Program Czyste Powietrze)

mgr inż. arch. kraj. Klaudia Skoczylas-Kopiec 
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 29 wewnętrzny: 29 

e-mail: klaudia.skoczylas@tyczyn.pl

 

 


II PIĘTRO

 

Pokój 31B
Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

Beata Frączek
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 32 wewnętrzny: 30, 

e-mail: kasa@tyczyn.pl


Pokój 31
Urząd Stanu Cywilnego

mgr Barbara Grzebyk - kierownik USC
tel. bezpośredni (17) 221 92 72, (17) 230 49 31 wewnętrzny: 31 

e-mail: usc@tyczyn.pl

Pokój 32
Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

mgr Anna Jasińska - inspektor
mgr Grażyna Kocój - inspektor

tel. 
bezpośredni (17) 230 49 32 wewnętrzny: 32 

e-mail: ksiegowosc@tyczyn.pl

Pokój 33
Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Matuła

tel. 
bezpośredni (17) 221 92 29, (17) 230 49 33 wewnętrzny: 33 

e-mail: skarbnik@tyczyn.pl


Pokój 34

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego (gospodarka gruntami, podział nieruchomości)

mgr inż. Aleksandra Szymańska - geodeta gminny

tel. bezpośredni (17) 230 49 34 wewnętrzny: 34 

e-mail: geodeta@tyczyn.pl


Pokój 35
Gminny Zespół Obsługi Szkół

Marta Zawidlak - główna księgowa GZOS

mgr Ewelina Wyżykowska - kierownik GZOS
tel. bezpośredni (17) 230 49 35 wewnętrzny: 35 

e-mail: gzos@tyczyn.pl

Pokój 37
Inspektor ds. Organizacji pozarządowych (promocja gminy, kadry)
mgr Krystyna Knutel - inspektor

tel. 
bezpośredni (17) 230 49 37 wewnętrzny: 37 

e-mail: promocja@tyczyn.pl

Pokój 38
Referat Budżetu i Finansów (podatek od środków transportowych)

mgr Renata Klimasz - inspektor
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 38 wewnętrzny: 38 

e-mail: renata.klimasz@tyczyn.pl
Rozliczenie podatku VAT

mgr Agata Wilk - podinspetor
tel. bezpośredni (17) 230 49 38 wewnętrzny: 38 

e-mail: vat@tyczyn.pl

 

Pokój 39
Ewidencja ludności (meldunki, dowody osobiste)
Natalia Matuła
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 39 wewnętrzny: 39, 

e-mail: ewidencjaludnosci@tyczyn.pl

 


III PIĘTRO

Pokój 42
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (szkolenie obronne, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe, OC
 i OSP)

Tomasz Plechawski 
tel. 
bezpośredni (17) 230 49 42 wewnętrzny: 42

e-mail: zarzadzaniekryzysowe@tyczyn.pl
 


 


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2013-02-01
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2013-02-01 15:02
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2024-05-08 10:39
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 04:48:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.