Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
I N F O R M A C J A DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r.
I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r.
I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r.
 
  1. SYSTEM ODBIORU ODPADÓW OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI NIRUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, zakłady usługowe, lokale gastronomiczne, szkoły, itp.) – zobowiązani są do zawarcia indywidulanych umów z przedsiębiorącą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tyczyn. 
 
  1. OPŁATY ZA ODPADY
Właściciele nieruchomości w każdym czasie mogą dokonać zmiany decyzji o sposobie gromadzenia odpadów. Premiowana jest proekologiczna postawa – Mieszkańcy, którzy segregują płacą mniej.
 
Opłata miesięczna za odbiór odpadów
z nieruchomości zamieszkałych
System selektywny System zmieszany
5,00 zł/osoba 10,00 zł/osoba
 
Zachęcamy tych, którzy dotychczas gromadzili odpady w systemie zmieszanym do rozpoczęcia segregowania.
Opłata, którą ponosimy za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczona jest na pokrycie m. in. kosztów odbioru i transportu odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania.
 
Istotnym elementem mającym wpływ na wysokość opłaty jest fakt ograniczenia podrzucania odpadów pochodzących z nieruchomości nieobjętych systemem(m. in. ze sklepów, przedsiębiorstw, itp.) do systemu gminnego.
Aby mieszkańcy nie ponosili wyższych opłat powinni zgłaszać każdorazowo do Urzędu Miejskiego w Tyczynie fakt podrzucania odpadów przez właścicieli nieobjętych systemem.
 
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłaszania w Urzędzie Miejskim w Tyczynie zmiany w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość od daty zaistnienia zmiany. W tym celu właściciel zobowiązany jest wypełnić nową deklarację.
 
  1. W JAKICH TERMINACH UISZCZAĆ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ?
- do 15 marca za I kwartał
- do 15 czerwca za II kwartał
- do 15 września za III kwartał
- do 15 grudnia za IV kwartał
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu pok. 38.
  1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI/WORKI
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w worki/pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie porządkowym i technicznym. Zasady segregacji i kolorystyka worków nie ulega zmianie. Worki o minimalnej pojemności 60 l można zakupić w dowolnym sklepie oferującym tego typu artykuły (mogą być bez logo Firmy). Niezależnie od tego Firma P.H.U. TRANSPRZĘT dostarczy worki na odpady do sklepów na terenie gminy.
 
Worki/pojemniki muszą być oznaczone kodami kreskowymi. Na 2018 rok Mieszkańcy otrzymują kody kreskowe z dodatkowymi oznaczeniami „S” i „N”, które ułatwią kontrolę gospodarstw pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie segregacji odpadów. 
 
UWAGA!
Wprowadzamy zmiany w harmonogramie wywozu odpadów – rozdzielenie dni odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych (papier, szkło, metal, plastik, wielomateriałowe).
 
 
  1. GDZIE ODDAWAĆ ODPADY?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - będą odbierane 2 razy w roku w ramach obwoźnej zbiórki zgodnie z harmonogramem.
 
Zużyte baterie - można oddać do pojemników, które znajdują się  m. in. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. 
 
Przeterminowane leki - przekazujemy do pojemnika ustawionego w aptece przy ul. Strażackiej 1  w Tyczynie.
 
Odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę można nieodpłatnie przekazać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub będą odbierane w miarę potrzeby, po indywidualnym zgłoszeniu do Firmy „TRANSPRZĘT” tel. 885-660-011.
 
Selektywnie zebrane odpady: m. in. wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, farby, środki chwastobójcze i owadobójcze można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Szczegóły dotyczące PSZOK i zasad segregacji odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.tyczyn.pl – gospodarka odpadami.
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-01-16 00:00
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-01-16 14:32
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 18:52:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.